HR Manager (m/f/d) - Automotive

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industry - Metal
Area: Czech Republic, Liberec area

As part of the direct placement, we are searching for our customer, an automotive supplier, at the earliest possible date an

HR Manager (m/f/d) - Automotive
Tasks:

 • Professional and disciplinary leadership of the HR team of the site
 • Advising the management on HR / labor and social security law issues
 • Support of more than 400 employees and advice in all human resources relevant issues
 • Operational Configuration of the HR management, support of the staff from on-boarding to outlet
 • Effective cooperation with the workers’ council
 • Expansion of HR-reporting
 • Initiation and implementation of strategies for sustainable recruitment
 • Definition / optimization and adaptation of the HR processes with regard to all operational HR topics
 • Contributing to the standardization of HR processes within the group / enterprise
 • Further development and promotion of employees

Profile:

 • Degree in economics or law with a focus on personnel / employment law or a comparable qualification
 • Proven working experience in the HR area
 • Experience in recruiting, personnel development and site-related process optimization
 • Able to work efficiently in a team
 • Assertiveness and strong communication skills
 • Business fluent English and Czech language skills
 • German language skills advantageous
 • HR information and payroll systems, preferably SAP knowledge

 Typ pracovního pom?ru: HPP
Obor:  Automotive, kovovýroba
Oblast: Liberecko

Pro našeho zákazníka, dodavatele automotive hledáme kandidáty na pozici:

HR Manager (m/f/d)

Nápl? práce:

 • Odborné vedení personálního odd?lení
 • Podpora vedení spole?nosti v personálních a pracovních záležitostech, spolupráce s p?íslušnými ú?ady
 • Pé?e o zam?stnance závodu (p?es 400 zam?stanc?), personální podpora zam?stnanc?
 • Personální management, pé?e o zam?stnance od nástupu po ukon?ení pracovního pom?ru
 • Spolupráce a vyjednávání s odbory
 • Vybudování systému reportování v rámci HR
 • Vytvá?ení a prosazování ú?inných strategií vedoucích k záskávaní pot?ebných zam?stnanc?
 • Optimalizace personálních proces? a jejich uplat?ování a využívání dle aktuálních pot?eb závodu
 • Spolupráce s ostatními st?edistky HR v rámci koncernu na sjednocování personálních proces?
 • Systematickíá podpora a vzd?lávání zam?stnanc?

Požadujeme:

 • VŠ vzd?lání (ekonomie, personální management, andragogika, psychologie) nebo obdobná kvalifikace
 • Prokazatelná praxe v oboru HR
 • Zkušenosti s náborem a vzd?láváním zam?stnanc?; s personálními procesy
 • Velmi dobré komunika?ní schopnosti, asertivita, týmový duch
 • Velmi dobrá znalost AJ; NJ výhodou
 • Znalost informa?ních systém?, ideáln? SAP

If you are interested or have any questions, we are at your deposal!

Please apply online preferably. Please send us your informative documents stating the reference number MM2301, the earliest possible starting date and your desired salary.

For questions and information about the position, please contact Ms. Alke Siemer at (+49) 421 33 10 00-62. Absolute discretion and confidential handling of your data is a matter of course for us.

Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten