Head of HR Manager - Plant (m/f/d)

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industry 
Area: Czech Republic, Mladá Boleslav area

As part of the direct placement, we are searching for our customer, an automotive supplier, at the earliest possible date an

Head of HR Manager - Plant (m/f/d) 

Tasks:

 • Professional and disciplinary leadership of the HR team of the site
 • Advising the management on HR / labor and social security law issues
 • Support of more than 400 employees and advice in all human resources relevant issues
 • Operational Configuration of the HR management, support of the staff from on-boarding to outlet
 • Effective cooperation with the workers’ council
 • Expansion of HR-reporting
 • Initiation and implementation of strategies for sustainable recruitment
 • Definition / optimization and adaptation of the HR processes with regard to all operational HR topics
 • Contributing to the standardization of HR processes within the group / enterprise
 • Further development and promotion of employees

Profile:

 • Degree in economics or law with a focus on personnel / employment law or a comparable qualification
 • Proven working experience in the HR area
 • Experience in recruiting, personnel development and site-related process optimization
 • Able to work efficiently in a team
 • Assertiveness and strong communication skills
 • Business fluent English and Czech language skills
 • German language skills advantageous
 • HR information and payroll systems, preferably SAP knowledge

 -----------------------------------------------

Typ pracovního pom?ru: HPP
Obor:  Automotive
Oblast: Mladá Boleslav area

Pro našeho zákazníka, dodavatele automotive hledáme kandidáty na pozici:

Head of HR Manager - Plant (m/f/d)

Nápl? práce:

 • Odborné vedení personálního odd?lení
 • Podpora vedení spole?nosti v personálních a pracovních záležitostech, spolupráce s p?íslušnými ú?ady
 • Pé?e o zam?stnance závodu (p?es 400 zam?stanc?), personální podpora zam?stnanc?
 • Personální management, pé?e o zam?stnance od nástupu po ukon?ení pracovního pom?ru
 • Spolupráce a vyjednávání s odbory
 • Vybudování systému reportování v rámci HR
 • Vytvá?ení a prosazování ú?inných strategií vedoucích k záskávaní pot?ebných zam?stnanc?
 • Optimalizace personálních proces? a jejich uplat?ování a využívání dle aktuálních pot?eb závodu
 • Spolupráce s ostatními st?edistky HR v rámci koncernu na sjednocování personálních proces?
 • Systematickíá podpora a vzd?lávání zam?stnanc?

Požadujeme:

 • VŠ vzd?lání (ekonomie, personální management, andragogika, psychologie) nebo obdobná kvalifikace
 • Prokazatelná praxe v oboru HR
 • Zkušenosti s náborem a vzd?láváním zam?stnanc?; s personálními procesy
 • Velmi dobré komunika?ní schopnosti, asertivita, týmový duch
 • Velmi dobrá znalost AJ; NJ výhodou
 • Znalost informa?ních systém?, ideáln? SAP
Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten