Head of Industrial Engineering Plant (m/f/d)

Type of employment: permanent contract
Branch: Automotive Supplier Industrie / Tier 1 / Interior / Assembly 
Region: Mladá Boleslav area

 

Our customer is a Tier1-Automotive supplier group which headquarter is located in Germany. In total, the company has up to 20 production plants as well as various sales & engineering offices worldwide with about 4.000 employees. It supplies the biggest OEM’s with turnkey interior systems. The parts are developed, tested, manufactured and assembled by the company.
 
For our customer we are looking for a 

Head of Industrial Engineering Plant (m/f/d)

Responsibilities:

 • Project Management for internal processes as well as complete projects (f.e. new cockpit or new line) in case of capacity problems in the region
 • Layout planning and documentation in Auto CAD
 • CAPEX specification, technical follow up, steering of the installation and spare part definition
 • Planning/adjustment of the preventive and corrective maintenance plan
 • Engineering Change Management (ECR/ECO) incl. calculation, bill of material, material planning, etc.
 • Steering of model changes, pre-series cars and SOP/EOP
 • Interface for technical departments of the customer for assembly process issues and technical changes
 • Coordination of necessary E-Check adjustments to assure the traceability of safety parts
 • Create, implement and review processes incl. all necessary documents (MTM, Standardized Work, MIFA, etc.) under consideration of SC-/CC-characteristics, traceability of D-parts and ergonomics aspects
 • Process (assembly and logistics) and equipment FMEA
 • Responsibility for an utmost efficient industrial set-up in terms of capex and men and machine capacity
 • Responsibility for to obey industrial, HSE and company standards for shop floor operational environment
 • Responsibility for an emergency procedure evaluation, set-up, training and maintenance
 • Failure analysis and evaluation; failure statistics on the E-check and PLC

 Requirements:

 • Degree in mechanical engineering or similar
 • 5+ years’ experience in automotive industry and team or project leadership experience desired
 • Lean Manufacturing
 • FMEA, MTM
 • Good knowledge of the art in technology / system / IT / SPS and MSA
 • Business focused and results oriented
 • Familiar with project management
 • Creation and validation of technical documents (if necessary with corresponding software)
 • Advanced skills in moderation techniques and presentations as well as strong communication skills in English
 

Technický manažer / Head of Industrial Engineering (m/ž)

Nápl? práce:

 • Projektový management pro interní procesy, zodpov?dnost za vedení a dokon?ování projekt?, plánování kapacit na výrobní lince
 • Tvorba a dokumentace v Auto CAD
 • Specifikace CAPEX, technické projekty, ?ízení instalací, identifikace pot?eb náhradních díl?
 • Plánování a zavád?ní plán? údržby (preventivních i nápravných)
 • Engineering Change Management (ECR/ECO) v?etn? kalkulací, cenových nabídek materiálu, plánování materiálu, apod.
 • Vedení projekt? p?i zavád?ní nových model? a testování; SOP/EOP
 • Komunika?ní spojka s technickým odd?lením zákazníka pro ?ešení procesních problém? nebo technických zm?n
 • Koordinace “E-Check” nastavení pro zajišt?ní sledovatelnosti bezpe?nostních sou?ástek
 • Tvorba, zavád?ní a kontrola proces? v?etn? veškeré související dokumentace (MTM, Standardized Work, MIFA, etc.) s uplatn?ním SC-/CC a ergonomických aspekt?
 • Zodpov?dnost za procesy ve výrob?, logistice; metodika FMEA
 • Zodpov?dnost za fungující technická nastavení s ohledem na capex a dostate?nou kapacitu pracovní síly a p?ístrojového vybavení.
 • Zodpov?dnost za dodržování BOZP, PO a ŽP v rámci spole?nosti
 • Vyhodnocování chyb / poruch, statistiky E-check, PLC

Požadujeme:

 • VŠ technického sm?ru
 • 5 a vice let zkušeností v automobilovém pr?myslu; zkušenost s vedením týmu a projekt?
 • Lean Manufacturing
 • FMEA, MTM
 • Art in technology / system / IT / SPS and MSA
 • Osobnost orientovanou na výsledek
 • Zkušenosti s tvorbou technické dokumentace
 • Schopnost vyjednávání, komunikace, prezentace v AJ
Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten