Head of Industrial Engineering (m/f/d)

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industrie / Tier 1 / Interior / Assembly 
Area: Prague area

Head of Industrial Engineering (m/f/d)

Nápl? práce:

Vedení technických projekt?, zlepšování metod ve výrob?, plánování proces?

 • Projektový management pro interní procesy, zodpov?dnost za vedení a dokon?ování projekt?, plánování kapacit na výrobní lince
 • Tvorba a dokumentace v Auto CAD
 • Specifikace CAPEX, technické projekty, ?ízení instalací, identifikace pot?eb náhradních díl?
 • Plánování a zavád?ní plán? údržby (preventivních i nápravných) 
 • Engineering Change Management (ECR/ECO) v?etn? kalkulací, cenových nabídek materiálu, plánování materiálu, apod.
 • Vedení projekt? p?i zavád?ní nových model? a testování; SOP/EOP
 • Komunika?ní spojka s technickým odd?lením zákazníka pro ?ešení procesních problém? nebo technických zm?n
 • Koordinace “E-Check” nastavení pro zajišt?ní sledovatelnosti bezpe?nostních sou?ástek
 • Tvorba, zavád?ní a kontrola proces? v?etn? veškeré související dokumentace (MTM, Standardized Work, MIFA, etc.) s uplatn?ním SC-/CC a ergonomických aspekt?
 • Zodpov?dnost za procesy ve výrob?, logistice; metodika FMEA
 • Zodpov?dnost za fungující technická nastavení s ohledem na capex a dostate?nou kapacitu pracovní síly a p?ístrojového vybavení.
 • Zodpov?dnost za dodržování BOZP, PO a ŽP v rámci spole?nosti
 • Vyhodnocování chyb / poruch, statistiky E-check, PLC

Požadujeme:

 • VŠ technického sm?ru
 • 5 a vice let zkušeností v automobilovém pr?myslu; zkušenost s vedením týmu a projekt?
 • Lean Manufacturing
 • FMEA, MTM
 • Art in technology / system / IT / SPS and MSA
 • Osobnost orientovanou na výsledek
 • Zkušenosti s tvorbou technické dokumentace
 • Schopnost vyjednávání, komunikace, prezentace v AJ

Main Responsibilities:
Leadership of Project and Engineering Change Management as well as Shop Floor and Method. Planning for Processes, Equipment and Internal Material.

Key Responsibilities:

 • Project Management for internal processes as well as complete projects (f.e. new cockpit or new line) in case of capacity problems in the region
 • Layout planning and documentation in Auto CAD
 • CAPEX specification, technical follow up, steering of the installation and spare part definition
 • Planning/adjustment of the preventive and corrective maintenance plan
 • Engineering Change Management (ECR/ECO) incl. calculation, bill of material, material planning, etc.
 • Steering of model changes, pre-series cars and SOP/EOP
 • Interface for technical departments of the customer for assembly process issues and technical changes
 • Coordination of necessary E-Check adjustments to assure the traceability of safety parts
 • Create, implement and review processes incl. all necessary documents (MTM, Standardized Work, MIFA, etc.) under consideration of SC-/CC-characteristics, traceability of D-parts and ergonomics aspects
 • Process (assembly and logistics) and equipment FMEA
 • Responsibility for an utmost efficient industrial set-up in terms of capex and men and machine capacity
 • Responsibility for to obey industrial, HSE and company standards for shop floor operational environment
 • Responsibility for an emergency procedure evaluation, set-up, training and maintenance
 • Failure analysis and evaluation; failure statistics on the E-check and PLC


Profile:

 • Degree in mechanical engineering or similar
 • 5+ years’ experience in automotive industry and team or project leadership experience desired
 • Lean Manufacturing
 • FMEA, MTM
 • Good knowledge of the art in technology / system / IT / SPS and MSA
 • Business focused and results oriented
 • Familiar with project management
 • Creation and validation of technical documents (if necessary with corresponding software)
 • Advanced skills in moderation techniques and presentations as well as strong communication skills in English
Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten