Logistic Manager / Vedoucí logistiky (m/f/d)

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industry 
Area: Czech Republic, Mladá Boleslav area

For our customer we are looking for a 

Logistic Manager / Vedoucí logistiky (m/f/d)

Tasks:

 • Organization of the inbound logistics infrastructure and improvement of the logistics performance according to delivery targets, quality targets and financial targets as well as procurement/material planning and stock inventory
 • Leading and motivating your team
 • Problem and conflict management with the suppliers in terms of daily deliveries, price issues and contract issues
 • Product change management: tracking survey of changing components compliance with time, cost and deployment requirements and tracking of price negotiations for changes
 • Ensure that the customer activity plan is applied to the plant programming
 • Price negotiations regarding transport providers in term of cost, utilization, etc. shared with Corporate SCM
 • Report on plant results according to the department indicators to Corporate Logistics
 • Material planning / procurement of Tier 2 components to cover all part requirements for Assembly
 • Responsibility for supply guarantee of subcomponents to cover our material request for Interior assembly
 • Responsibility for stock inventory optimizing into consideration of transportation
 • Avoidance of obsolescence's and control of a balanced truck arrival management

Profile:

 • Engineer with specialization in industrial purchasing or logistics
 • Know how transfer / best practice sharing
 • Transport Norms
 • Operative supply procedures
 • Minimum of five years of experience in automotive industry or in related industries
 • Experience in supply chain management (Procurement, Logistic Chain, Purchasing)
 • Very good relational skills, leadership skills and charisma. Entrepreneurial Business Practice, Performance enhancement
 • Material handling / FMEA / Technical requests / English
 • Mentoring / Coaching

 

Vedoucí logistiky

Nápln práce:

 • nastavení a správa dopravních cest materiálu pro výrobu, zlepšení výkonnosti procesu zásobování tak, aby bylo dosaženo stanovených cílu v oblastech nákladu, kvality a dále nákupu, plánování a inventury zásob ve skladech;
 • rízení, vedení a motivace týmu spolupracovníku;
 • rešení neshod s dodavateli ve smyslu zajištení dodávek materiálu/zboží na denní bázi, dbát na dodržování smluvních podmínek a cen;
 • rízení procesu zmeny: zpracovávání analýz sledování zmen v dodávkách zásilek z hlediska casu, cen a jejich dopadu na požadavky výroby; na jejich základe zpracovávat návrhy na zmeny poplatku za prepravu;
 • zajistit soulad mezi požadavky zákazníka na odber zboží, plánováním a výrobou v závodu;
 • vyjednávat podmínky za prepravu zboží s dopravci ve smyslu jejich ceny, vytíženosti, atd. tak, aby byly v souladu s politikou Centrály;
 • na základe stanovených cílu závodu reportovat o dosahovaných výsledcích  logistiky Centrále;
 • plánovat a zajistit nákup veškerého materiálu a dílu pro výrobu a dodávky komponent automobilového prumyslu úrovn? Tier2;
 • odpovednost za zajištování požadavku výroby na další materiálové komponenty urcené pro montáž interierových dílu;
 • odpovednost za inventury skladu a pohyb materiálu materiálu v nich ve smyslu optimalizace jejich provozu (úcelné rozmístení zboží a materiálu z hlediska plynulosti jeho vstupu a výstupu);
 • odpovednost za rízení zaskladnení/vyskladnení materiálu a zboží (FIFO) a zajištení synchronizace dopravy v souladu potrebami výroby a požadavky zákazníku (JIT), (JIS)

Požadavky:

 • technické vzdelání v oboru nákupu zboží v prumyslu nebo logistiky;
 • prenos znalostí na tým, zavádení a využívání dobré praxe a zkušeností obvyklých v prumyslu;
 • znalost SAP (WM Modul);
 • znalost norem v oblasti dopravy zboží;
 • schopnost zpracování a zavádení pracovních postupu pro dodavatelsko-odberatelský retezec;
 • minimálne 5 let praxe v zásobování v podniku automobilového nebo podobného prumyslu;
 • zkušenosti s rízením procesu v dodavatelsko –odberatelském smluvním retezci (nákup, logistika, zásobování);
 • velmi dobré manažerské schopnosti, proaktivní prístup, uchazec musí být charismatická osobnost, musí mít znalosti rízení financních rizik v obchodu a dále znalosti a schopnosti vedoucí k dosahování co nejlepších ekonomických výsledku;
 • znalosti zacházení s materiálem a uskladnování zboží, spolupráce pri zpracování procesní FMEA, aktivní úcast v týmech pri rešení neshod;
 • anglictina na komunikativní úrovni;
 • schopnost odborne vést tým (vice než 100 podrízených), rozvíjet a podporovat profesní zdatnost jeho clenu, zpracovávat návrhy na odborná školení v souladu s potrebami firmy

 

Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten