Manager Finance & Controlling / Manažer financí a controllingu (m/f/d)

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industry - Interior - Metal
Area: Czech Republic, Liberec area

Manager Finance & Controlling / Manažer financí a controllingu (m/f/d)

Tasks:

 • Leading a team of 3 employees
 • Guarantee the accuracy of the accounting and controlling information for the plant according to the group and division policies
 • Control the plants operating cash flow, especially investment cash flow and accounts, receivables, payables and inventories
 • Coordination and supervising all tax declarations in financial statements and internal reporting
 • Attendance and proper execution of the year-end audit
 • Participate in the development of action plans and ensure their financial evaluation and follow-up
 • Propose and support suggestions when decisions committing the plant are made
 • Directly report to Group CFO and local company General Manager

Profile:

 • MBA in finance and controlling preferred, strong working knowledge of cost accounting, inventory control, budgeting and profitability
 • Experiences in working with an international finance infrastructure and culture that delivers compliance with US GAAP and IFRS financial reporting and control requirements
 • Understanding of financials in an international automotive organization
 • Czech and English language fluently - German would be an advantage
 • SAP experience and strong MS Office skills, especially in EXCEL
 • High level of accuracy and confidentiality as well as leadership experience and decisive

 

Manažer financí a controllingu

Úkoly:

 • Vedení týmu 3 pracovník?
 • Zodpov?dnost za správnost ú?etnictví a za systém controllingu v rámci závodu v souladu s cíli a pravidly spole?nosti
 • Zodpov?dnost za provozní pen?žní tok spole?nosti, zejména za investice, ú?ty, pohledávky a závazky
 • Koordinace a dohled nad veškerou agendou daní, finan?ní dokumentací a interní komunikací
 • U?ást na provád?ní ro?ních audit?, zodpov?dnost za správnost provedení auditu
 • Spolupráce p?i tvorb? ak?ních plán?, zajišt?ní jejich finan?ního vyhodnocení a následné sledování správného pr?b?hu provád?ní plán? z finan?ního hlediska
 • P?edkládání a podpora p?edkládaných návrh? týkajících se spole?nosti
 • Manažer reportuje CFO mezinárodní skupiny a ?editeli zdejší spole?nosti

Požadavky:

 • Nejlépe VŠ / MBA vzd?lání v oblasti financí a controllingu, velmi dobrá znalost nákladového ú?etnictví, ?ízení zásob, tvorby rozpo?t? s ohledem na ziskovost  
 • Zkušenosti z mezinárodního finan?ního prost?edí, znalost princip? finan?ního reportování dle US GAAP a IFRS
 • Zkušenosti s vedením finan?ního odd?lení v mezinárodních automotive spole?nostech
 • Velmi dobrá znalost ?J a AJ; NJ výhodou
 • Znalost SAP a velmi dobré znalosti MS Office, p?edevším EXCEL
 • Vysoký stupe? zodpov?dnosti, diskrétnosti
 • Zkušenosti s vedením týmu a rozhodovací schopnosti

If you are interested or have any questions, we are at your deposal!

Please apply online preferably. Please send us your informative documents stating the reference number MM2301, the earliest possible starting date and your desired salary.

For questions and information about the position, please contact Ms. Alke Siemer at (+49) 421 33 10 00-62. Absolute discretion and confidential handling of your data is a matter of course for us.

Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten