Operation Manager (m/f/d) – Automotive CZ

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industry - Interior - Metal
Area: Czech Republic, Liberec area

Pro našeho zákazníka, dodavatele automobilového pr?myslu, hledáme uchaze?e na pozici:

Operation Manager (m/f/d) – Automotive CZ

Nápl? práce:

 • Zodpov?dné a samostatné vedení jednotlivých odd?lení závodu (výroba, logistika, kvalita)
 • Zodpov?dnost za vedení závodu ve spolupráci se zahrani?ní centrálou
 • Vývoj a prosazování strategií ke zvyšování efektivity a kvality a snižování náklad?
 • Spolehlivý partner pro zákazníky, dodržování a prosazování zákaznických požadavk?
 • Plánování, optimalizace a dohled nad výrobou, zlepšování proces?
 • Tvorba a monitorování plán?, kvalitativních ukazatel?, kapacit, termín?
 • Organizace chodu závodu, podíl na personálním plánování a na plánování rozvoje a vzd?lávání zam?stnanc?
 • Analýza stávajících proces?, optimalizace, zavád?ní opat?ení a podpora jejich prosazování
 • Dohled nad dodržováním pravidel BOZP a ŽP
 • Reportování Plant Manažerovi / jednateli

Požadujeme:

 • VŠ technického sm?ru
 • Min. 5 let zkušeností v oblasti automotive
 • Zkušenosti v oblasti slévarenství a mechanického zpracování kov? výhodou
 • Velmi dobrá znalost ?J a AJ / znalost NJ výhodou
 • Silná osobnost s organiza?ními schopnostmi, stresuodolnost
 • ?ídící schopnosti, schopnost práce v týmu

Tasks:

 • Responsible and autonomous management of all operational units
 • Maintaining and implementing the external and internal customer requirements as well as the internal requirements of management
 • Development and implementation of strategies to increase efficiency and quality as well as reduce costs
 • Contact person for customers
 • Planning, optimization and monitoring of the production according to technical and economic aspects as well as active implementation of continuous process improvement (CIP)
 • Preparation, compliance and monitoring of target figures, quality specifications, capacities and deadlines
 • Organisation of personnel planning/staffing, as well as management and further development of employees
 • Analysis of existing processes and standards with regard to optimization potential, initiation of appropriate measures and support for their implementation
 • Enforcement of safety and environmental regulations
 • Reporting to the plant manager/managing director

Profile:

 • At least a Bachelor’s degree in Operations Management, Engineering, Business or Scientific Discipline or equivalent
 • Several years of professional experience in the automotive sector, preferably from an international corporation
 • Profound knowledge in the field of die-casting and mechanical metalworking would be an advantage
 • Very good knowledge of Czech and English language obligatory, knowledge of German language would be a plus
 • Strong personality with organizational strength and trouble shooter mentality
 • Strong leadership and interpersonal skills
 • Entrepreneurial business practice, resilience and assertiveness
Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten